Koordynator Targów - Dominika Mazur tel. 664-951-098 Komisarz – Pieńkowski Marcin tel. 692-556-543 Z-ca Komisarza – Kłosek Magdalena tel. 694-465-266|targi@tjexpo.pl
O TARGACH 2018-09-24T11:31:37+00:00

GOLDEXPO WARSZAWA
04-06.10.2018

ORGANIZATOR TARGÓW:
Fundacja dla Rozwoju Polskiej Branży Złotniczo-Jubilerskiej
ul. Piekarska 20, 00-264 Warszawa (w siedzibie Cechu Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m. st. Warszawy)
Biuro Organizacji Targów:

Koordynator Targów – Dominika Mazur
tel. 664-951-098
Z-ca Komisarza – Kłosek Magdalena
tel. 694-465-266
Komisarz – Pieńkowski Marcin
tel. 692-556-543

e-mail: targi@tjexpo.pl

PLAN HAL GOLDEXPO WARSZAWA

http://tjexpo.pl/wp-content/uploads/2018/09/HALA-GOLDEXPO-WARSZAWA-24_09_2018-1.pdf

MIEJSCE TARGÓW:
WARSZAWSKIE CENTRUM EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa