ZGŁOSZENIA 2019

Wszystkich Wystawców, którzy jeszcze nie nadesłali zgłoszeń zapraszamy serdecznie na nasze wspólne Targi.

Najlepiej kontaktować się e-mailowo:  targi@tjexpo.pl