Informujemy Państwa, że Ministerstwo Rozwoju
oficjalnie wpisało Polskie Targi Złotniczo-Jubilerskie GOLD EXPO do

Branżowego programu promocji w ramach poddziałania
3.3.3 POIR Go to brand MODA POLSKA.

W związku z powyższym przysługuje Państwu jako naszym wystawcom możliwość składania
wniosków unijnych o zwrot poniesionych kosztów wystawienniczych nawet do 85% ich wartości.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie PARP