Koordynator Targów - Mazur Dominika tel. +48 664 951 098 Komisarz – Pieńkowski Marcin tel. +48 692 556 543 Z-ca Komisarza – Kłosek Magdalena tel. +48 694 465 266|targi@tjexpo.pl

STREFA DIZAJNU

//STREFA DIZAJNU

STREFA DIZAJNU

Na wszystkich Twórców, Artystów i Dizajnerów czeka na naszych Targach specjalna Strefa Dizajnu. Będzie tam można w najlepszy dla siebie sposób wyeksponować swoje prace, w atrakcyjny sposób i  na powierzchni dostosowanej do potrzeb – także znacznie mniejszej niż standardowe stoisko. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy na adres biuro@fundacjajubilerska.pl

2016-05-11T09:52:07+00:00