Koordynator Targów - Dominika Mazur tel. 664-951-098 Komisarz – Pieńkowski Marcin tel. 692-556-543 Z-ca Komisarza – Kłosek Magdalena tel. 694-465-266|targi@tjexpo.pl

List od Jerzego Bartnika, Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego

//List od Jerzego Bartnika, Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego