Koordynator Targów - Dominika Mazur tel. 664-951-098 Komisarz – Pieńkowski Marcin tel. 692-556-543 Z-ca Komisarza – Kłosek Magdalena tel. 694-465-266|targi@tjexpo.pl

Go to brand MODA POLSKA

//Go to brand MODA POLSKA

Go to brand MODA POLSKA

Informujemy Państwa, że Ministerstwo Rozwoju
oficjalnie wpisało Polskie Targi Złotniczo-Jubilerskie GOLD EXPO do

Branżowego programu promocji w ramach poddziałania
3.3.3 POIR Go to brand MODA POLSKA.

W związku z powyższym przysługuje Państwu jako naszym wystawcom możliwość składania
wniosków unijnych o zwrot poniesionych kosztów wystawienniczych nawet do 85% ich wartości.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie PARP

2017-02-14T14:24:10+00:00