Koordynator Targów - Dominika Mazur tel. 664-951-098 Komisarz – Pieńkowski Marcin tel. 692-556-543 Z-ca Komisarza – Kłosek Magdalena tel. 694-465-266|targi@tjexpo.pl

Dla Wystawców 2018

/Dla Wystawców 2018
Dla Wystawców 2018 2018-02-26T12:01:07+00:00

CZAS TRWANIA I GODZINY OTWARCIA TARGÓW

02 – 03.10.2018 r. w godz. 8:00 – 22:00 (okres montażu)
04.10.2018 r. w godz. 8:00 – 19:00
05.10.2018 r. w godz. 9:00 – 19:00
06.10.2018 r. w godz. 9:00 – 18:00
06.10.2018 r. w godz. 18:00 – 24:00 (okres demontażu)

BIURO OBSŁUGI TARGÓW

Wszelkich formalności związanych z udziałem w Targach mogą Państwo dokonać e-mailowo, faksowo, lub telefonicznie u w Biurze Obsługi Targów. Istnieje też po wcześniejszym umówieniu możliwość spotkania w siedzibie Fundacji lub u Państwa.

Biuro Obsługi Targów jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 16.00

PROCEDURA REJESTRACJI STOISK

W celu zarejestrowania się na Targi należy dokonać następujących czynności:

1. Pobrać druk zgłoszenia udziału

2. Odesłać wypełniony i podpisany druk pocztą elektroniczną na adres targi@tjexpo.pl

Wypełniony i podpisany druk zgłoszenia jest podstawą do wpisania Państwa na oficjalną listę Wystawców i rozpoczęcia procedury targowej. Moment jego wpłynięcia decyduje też o kolejności w przyznawaniu lokalizacji.

3. Poczekać na propozycje lokalizacji, wybrać najlepszą, i zaakceptować ostateczne ustalenia e-mailem.

4. Poczekać na fakturę pro-forma.

5. Zapłacić fakturę pro-forma w terminie 7 dni od ustalenia lokalizacji.

Jeżeli wysyłka druku zgłoszenia nastąpi w okresie promocji, to zostaną Państwu policzone promocyjne ceny, niezależnie od tego, że wpłata nastąpi w późniejszym terminie.

Faktury pro-forma będziemy wysyłać niezwłocznie po uzgodnieniu lokalizacji, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu spraw formalnych.

expo_nowe_logo
Jadąc samochodem należy kierować się na Szczęśliwice, w kierunku ulic: Towarowa i Kasprzaka. Jadać od Centrum Alejami Jerozolimskimi należy kierować się w stronę Placu Zawiszy, a następnie skręcić w Towarową, później na rondzie Daszyńskiego skręcić w Kasprzaka, a następnie skręcić w lewo w Bema. Poszukując drogi dojazdowej samochodem skorzystaj ze strony mapy.google.pl
Dojazd do hali Expo autobusami linii: 105, 125, 136, 154, 159, 167, 178, 184, 186, 506, 507, 523, 414 (przystanek PKP Kasprzaka) lub 136, 154, 167 178, 184, 186 (przystanek Prądzyńskiego). Rozkład jazdy autobusów dostępny jest na stronie www.ztm.waw.pl
Poruszając się metrem należy wysiąść na przystanku Centrum lub Świętokrzyska, a następnie przesiąść się w autobus numer 105, 507 (przystanek Centrum) lub 125, 178, 506 (wszystkie w kierunku Woli) i wysiąść na przystanku PKP Kasprzaka (lub Prądzyńskiego w przypadku linii 178). Rozkład jazdy autobusów dostępny jest na stronie www.ztm.waw.pl
Korzystając z tramwaju należy wysiąść na Alejach Jerozolimskich. Na wysokości Placu Zawiszy przesiąść się do autobusu jadący w kierunku ulicy Kasprzaka i wysiąść na przystanku PKP Kasprzaka lub Prądzyńskiego. Tramwaj linii 10 zatrzymuje się na przystanku „Teatr Na Woli”. Stąd należy udać się do końca ulicy Brylowskiej i skręcić w prawo w ul. Prądzyńskiego. Rozkład jazdy tramwajów dostępny jest na stronie www.ztm.waw.pl